karismatic1:

This woman is gorgeous and that jewelry-omg! both soniya.

(Źródło: queen-kaur)

sixpenceee :

free-spirit-najjaśniejsze-uśmiechy :

my-sweet-sansrival :

Ludzie Kolor


Bądź dumny z własnej kultury, być dumni na kolor skóry, być dumni za to kim jesteś. chronić i szanować własne wierzenia, kultura, tradycje, korzenie, i moralność, bo to są te, które daje kolor i czyli do tego świata.

to jest po prostu piękne. 

I to zawsze reblog